پرینت


عنوان نرم افزار دانلود فایل آموزشی
نمونه برنامه
کاتالوگ فارسی تمام محصولات  کلیک کنید  
راهنمای آموزشی شبکه مدباس   کلیک کنید کلیک کنید
مجموعه آدرس های مدباس رجیستر ها و فلگ های
 پی ال سی دلتا  
کلیک کنید  کلیک کنید
راهنمای پسوردگذاری PLC های دلتا
کلیک کنید  
راهنمای نحوه تولید پالس توسط PLCهای دلتا جهت کنترل موقعیت سرو
کلیک کنید 
راهنمای نحوه انجام تنظیمات برای کنترل سروو از طریق پالس ورودی
کلیک کنید 

  راهنمای نحوه ی ارتباط PLC و HMI
کلیک کنید 

  راهنمای انگلیسی استفاده از دستورات PLC دلتا
PLC Operation Manual  
PLC_DVP-ES2-EX2-SS2-SA2-SX2-SE-TP
کلیک کنید 

راهنمای انگلیسی استفاده از کارت های دما و آنالوگ
کلیک کنید 

راهنمای انگلیسی استفاده از دستورات PLC دلتا
PLC Operation Manual
کلیک کنید
 آموزش نحوه کار با کارت های آنالوگ دلتا
کلیک کنید
 
آموزش شبکه مدباس PLC و اینورتر مدل VFD-B دلتا
کلیک کنید  
راهنمای برقراری ارتباط DTC1000 و DTC2000 و DELTA PLC و نمونه برنامه ارتباط DTC1000 و HMI
کلیک کنید  کلیک کنید
آموزش تنظیمات ورودی و خروجی آنالوگ در PLC دلتا مدل DVP10SX/20SX2/30EX2
کلیک کنید   
 راهنمای دستورات وقفه در پی ال سی دلتا
کلیک کنید   
راهنمای دستور DPLSR جهت کنترل موقعیت سرو
 کلیک کنید   
آموزش دستور FTC و PID
 کلیک کنید   
آموزش دستور تنظیم RTC در پی ال سی دلتا
 کلیک کنید 
آموزش دستور MODRD وارتباط PLC دلتا با اینورتر مدل VFD-M
 کلیک کنید 
آموزش کنترل دمای کوره با روش کنترل PID
 کلیک کنید 
آموزش دستور PID پی ال سی دلتا
 کلیک کنید 
راهنمای کار با ماژول CANopen دلتا
Farsi Manual of CANopen Module 
 کلیک کنید   
  راهنمای نحوه برنامه نویسی با High Speed counter
Farsi Manual of DELTA PLC High Speed counter
 کلیک کنید  
راهنمای فارسی شروع کار با نرم افزار WPLsoft
Farsi Manual of DELTA PLC WPLSoft Startup 
 کلیک کنید   
راهنمای استفاده از ماژول DVPEN01
Farsi Manual of DVPEN01 Ethernet Module 
 کلیک کنید     
 فیلم آموزشی معرفی پی ال سی اترنت دار
DVP-12SE
و استفاده از نرم افزارOPC Server و Labview
 کلیک کنید     
راهنمای ماژول IFD-9506
مبدل RS-232/485 به Ethernet (MODBUS TCP) 
 کلیک کنید
 
     
راهنمای فارسی شروع کار با نرم افزار DOP-Soft
 کلیک کنید


  راهنمای برقراری ارتباط VFD-B و DELTA HMI  کلیک کنید
 
راهنمای فارسی استفاده ازنرم افزار TP Editor
 کلیک کنید


مجموعه تصاویر پر کاربرد در HMI
Picture library for HMI
 کلیک کنید
 
 فایل دموی HMI شامل برنامه های نمونه HMI دلتا 
 کلیک کنید
 
آموزش رسم گراف در HMI 
 کلیک کنید
 
 راهنمای تنظیمات خروجی صدا در DELTA HMI  کلیک کنید
 
 راهنمای نحوه برقراری ارتباط DELTA HMI و برندهای مختلف پی ال سی در صنعت   کلیک کنید
 
راهنمای استفاده از نرم افزار eremote&HMI
جهت نرم افزار مانیتورینگ  DELTA HMI از طریق اندروید 
 کلیک کنید
 
راهنمای استفاده از نرم افزار eserver&HMI
جهت جمع آوری اطلاعات HMI از طریق اترنت (PC) 
 کلیک کنید
 
 راهنمای استفاده از نرم افزار dop e-remote android
نرم افزار مانیتورینگ رجیسترهای Delta PLC توسط اندروید
 کلیک کنید
 
 راهنمای استفاده از نرم افزار smart viewer
نرم افزار مانیتورینگ رجیسترهای Delta PLC توسط اندروید 
 کلیک کنید
 
راهنمای کاربردی شروع کار با TP70P   کلیک کنید
 
راهنمای نحوه دانلود G-Code در
 PS Models DELTA HMI 
 کلیک کنید
 
     
راهنمای فارسی استفاده از اینورتر مدل VFD-B
Farsi Manual of Inverter B series 
 کلیک کنید
 
راهنمای راه اندازی اینورتر C2000
در مد کنترلی  FOC+PG 
 کلیک کنید
 
  راهنمای تنظیمات PID اینورتر C-CP2000  کلیک کنید
 
     
راهنمای کاربرد سرو دلتا
Servo Application manual
 کلیک کنید