پرینت

برنامه کلاس های آموزشی

عنوان دوره مدرس تاریخ برگزاری مدت زمان دوره مکان برگزاری پیش نیاز
دوره آموزشی PLC و HMI
 آسمان صنعت
 در حال تکمیل ظرفیت
دو روز
تهران آسمان صنعت 02166707166
www.asemansanat.ir
 برق صنعتی
دوره آموزشی
PLC و HMI
ایمن کنترل موتور
در حال تکمیل ظرفیت
-
یزد -ایمن کنترل موتور
035-35239290
برق صنعتی
دوره آموزشی مدباس
آسمان صنعت
در حال تکمیل ظرفیت
دو روز
 تهران آسمان صنعت 02166707166
www.asemansanat.ir
 برق صنعتی
مجموعه کامل آموزشی اتوماسیون صنعتی  
مجتمع فنی آموزشی پالس-دلتا کنترل تبریز
از 20 آذر به مدت 3 ماه
 100 ساعت 35 جلسه 12 هفته
تبریز - مجتمع فنی آموزشی پالس
04133378246
04133378248
 برق صنعتی

PLC مقدماتی دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین  
درحال تکمیل ظرفیت

16 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561
برق صنعتی
 
PLC پیشرفته دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین     
درحال تکمیل ظرفیت
16 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
 HMI دلتا
 مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین  
درحال تکمیل ظرفیت 
16 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
شبکه MODBUS  مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین    درحال تکمیل ظرفیت 8 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
اینورتر دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین    درحال تکمیل ظرفیت  8 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
برق صنعتی
 تابلوسازی مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین    درحال تکمیل ظرفیت   8 ساعت
 قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561
 برق صنعتی
دوره جامع دلتا
مجموعه آموزشی شارکنترل قزوین   درحال تکمیل ظرفیت   32 ساعت
قزوین-شارکنترل
02833370016
09127668561 
 برق صنعتی
دوره جامع
PLC & HMI
مهندس منصور نصر
شروع دوره 19 دی ماه
 35 ساعت
مجتمع فنی و آموزشی فن آوران مهاجر
031-33383039
 برق صنعتی
دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته کنترلر CNC
مجتمع فنی و آموزشی فن آوران مهاجر   در حال تکمیل ظرفیت
تماس حاصل فرمایید
 مجتمع فنی و آموزشی فن آوران مهاجر
031-33383039
برق صنعتی
دوره PLC&HMI
زاگرس کنترل مشهد
شروع دوره  1 بهمن ماه
16 ساعت
 051-37133784-5 برق صنعتی